Foreign Account Tax Compliance Act

Услуги

Закон за спазване на данъчното законодателство при откриване на сметки в чужбина (FATCA)

Корпоративно данъчно облагане

Почти всички чужди финансови посредници и агенти, които притежават инвестиции в нарастващ брой държави попадат под изискванията на Foreign Account Tax Compliance Acts (FATCA). Този тип законодателство въздейства върху данъчните функции, технологичните системи и операции и бизнес стратегията на компаниите. Като водещ консултант в данъците и технологиите Делойт и неговите специалисти са в състояние да помогнат на фирмите да оценят и да се справят с последиците, свързани със спазването на FATCA законодателството. Услугите на Делойт включват анализ и подобрение на съществуващите системи, проектиране и изпълнение на корпоративни системи, както и практически процедури, необходими за определяне и съобщаване на необходимата информация на местните данъчни власти.