Dispute avoidance

Услуги

Избягване на спорове: предварителни споразумения за пазарни цени

Трансферно ценообразуване

Трансферното ценообразуване създава много данъчни, правни и оперативни предизвикателства. За много данъкоплатци степента на несигурност -включително потенциалното ангажиране на време в случай на необходимост от анализиране на трансферното ценообразуване - не е приемлив бизнес риск. Предварителните споразумения за пазарни цени (APAs) позволяват на данъкоплатците да постигнат по-голяма сигурност чрез предварително споразумение за методите на трансферно ценообразуване, сключени с един или повече данъчни органи.

Опитът на Делойт в процеса на APA обхваща исторически знания и разбирания относно развитието на националните програми в съчетание с по-скорошния практически опит, което ни помага да помогнем на компаниите да управляват аспектите на своето трансферно ценообразуване - и особено риска от двойно данъчно облагане – проспективно.