International human resources

Услуги

Международни човешки ресурси

Услуги, свързани с обслужване на глобални работодатели

Независимо дали създавате първата корпоративна международна програма за служители, дали преразглеждате оперативната ефективност на съществуващата си програма или представянето на външен доставчик, или осъществявате преход към друга програма по регулаторни причини, специалистите на Делойт по международни човешки ресурси могат да ви съдействат. Ние подпомагаме клиентите си за администрирането на финансовите елементи и трудовите възнаграждения по програмите за глобалната мобилност. Нашият подход подчинява целите на програмите за международни назначения на общите корпоративни стратегии и тези за човешките ресурси. Ние предлагаме специализиран опит в разработването на политики, стандарти и правила за прилагането им. Същевременно нашите специалисти използват уменията си да подобрят позициите на работодателите, което им позволява да отделят повече време за усъвършенстване на опита на служителите с международни назначения.