Risk.Talent.Rewards.

Услуги

Управление на риск, таланти и възнаграждения

Услуги за глобални работодатели

Успехът на всяка организация е пряко свързана с нейните служители. Днешната глобална среда предизвиква компаниите да мислят стратегически относно използването на енергията и находчивостта на географски и културно многообразната работна сила. Специалистите на Делойт съдействат на многонационални организации да оценят, подобрят и в крайна сметка да трансформират своята глобална мобилност, глобални възнаграждения, глобални таланти и програми за управление на професионалното представяне. Ние разчитаме на разнообразните опит и познания на професионалистите в мрежата на Делойт да предоставят на клиентите целенасочен план, който включва практическа перспектива за имплементация и текущи операции. В допълнение, ние предлагаме GES контроли за подпомагане разработването и прилагането на подходящи контролни мерки за управление на финансовия и регулаторен риск при трансгранично наемане на работна сила. Добре проектираните и добре управляваните програми позволяват на компаниите да определят количествено възвръщаемостта на инвестициите и да вземат повече стратегически решения за това как оптимално да постигнат целите по управлението на таланти.