Решения

ДДС, митници и акцизи

Как можем да помогнем?

Специализираният ни екип в областта на косвеното данъчно облагане може да съдейства на Вашия бизнес по различни начини, включително, но не само:

 • Предоставяне на ДДС консултации въз основа на предварително определена фактическа обстановка;
 • Съдействие при регистрация и дерегистрация по Закона за ДДС;
 • Изготвяне или преглед на месечни документи по Закона за ДДС – вкл. справки-декларации, дневници за продажби и покупки, VIES декларации и Интрастат декларации;
 • Данъчен преглед, обхващащ ДДС, мита и акцизи с акцент върху възможностите за управление на идентифицирани данъчни рискове и данъчна оптимизация;
 • Обучения по косвени данъци, мита и/или акцизи, съобразени с вашите специфични нужди;
 • Акредитирано представителство за дружества, установени извън ЕС;
 • Съдействие в хода на на данъчни проверки и ревизии по Закона за ДДС;
 • Съдействие при процедури за възстановяване на ДДС;
 • Изготвяне на запитвания до българските митнически и данъчни органи относно данъчното третиране, приложимо към конкретни бизнес операции.

Нашите експерти в областта на митническото и акцизното законодателство могат да ви съдействат в следните области:

 • Митническа и акцизна регистрация на компании в електронния портал на Агенция "Митници" и БАЦИС;
 • Управление и поддръжка на митнически профил в електронния портал на Агенция "Митници";
 • Съдействие за получаване на ЕОРИ номер;
 • Сътрудничество и правна помощ при спазване на митническите и акцизните задължения;
 • Съдействие при процедурите за възстановяване на акцизи;
 • Съдействие по отношение на определянето на митническата стойност;
 • Съдействие при получаване на Обвързваща тарифна информация;
 • Съдействие при митнически и акцизни проверки - анализ, съвети и представителство;
 • Съдействие при процедура за сключване на споразумение в случай на акцизно / митническо нарушение;
 • Представителство и съдействие в рамките на административно наказателно производство при акцизно/митническо нарушение;
 • Процесуално представителство на дружества по дела, касаещи митнически и акцизни въпроси.