Mergers and Acquisitions - Sell-side Services

Услуги

Услуги, свързани с продажби

Сливания и придобивания - данъци

Ние съдействаме при анализа на потенциални данъчни, счетоводни, трудови, оперативни и системни проблеми преди излизането на пазара. Съвместно с нашите клиенти, ние проучваме дали структурата на трансакцията е в съответствие със стратегията на компанията и даваме количествено изражение на стратегическата стойност на данъчните рискове и възможности. Ние извършваме предпродажбен анализ, който включва данъчни, финансови и регулаторни въпроси, преглед на споразумения, свързани с обезщетения, както и анализ на качеството на информацията. Също така имаме предвид, че данъчните аспекти на дадена сделка могат да бъдат прости или сложни и ще варират в зависимост от нейното естество. Клиентите ни могат да разчитат на нашите съвети по отношение на очакваните печалби и загуби, анализ на разпределението и запазването на данъчните компоненти и съвети относно възможностите за паричните постъпления от сделката.