Tax controversy

Услуги

Данъчни спорове

Научноизследователска и развойна дейност и държавни насърчителни програми

Програмите за научно изследователската и развойна дейност, както и държавните насърчителни програми често са обект на силен регулаторен контрол. Делойт съдейства при проверки и одити , както и при искания, запитвания за информация или възражения от съответните държавни органи. Нашите екипи включват бивши служители на различни държавни регулаторни структури, които познават в дълбочина регулаторните процеси.