Transfer pricing

Услуги

Планиране и документация

Трансферно ценообразуване

Мултинационалните  компании разширяват обема на сделките между свързани лица и непрекъснато подобряват своите вериги на доставки. Това, съчетано с повишеното международно сътрудничество на данъчните власти, представя както рискове, така и възможности. Делойт предлага практически решения като стратегически подходи  за справяне с изискванията при документацията за трансферно ценообразуване, което помага на глобалните бизнеси да постигнат своите оперативни и международни данъчни цели.

Делойт разполага с Център за Глобално трансферно ценообразуване, който включва икономисти, данъчни специалисти и експерти с MBA, които имат практически международен опит в Европа, Америка и Азиатско-Тихоокеанския регион. Този централизиран глобален подход улеснява еднородността на документирането и елиминира вътрешните противоречия, които могат да възникнат при наличието на няколко доставчици на подобни услуги. Това прави процеса по-ефективен, по-ефикасен и по-лесен за обяснение на съответните органи.

За да помогне в изготвянето на документациятa,свързана с трансферно ценообразуване, Делойт използва методология Global Dox Insight. Този метод е базиран на технологията TP Search Smart, която оптимизира събирането и обработката на данни и информация, необходими за вземане на информирани бизнес решения.