За нас

Технологии, медии и телекомуникации

Нашите експерти притежават потенциал и богат опит в помощ на вашия успех

Ние помагаме на клиентите си да се справят със стратегическите, оперативните и организационните предизвикателства в една индустрия, която в момента е подложена на огромни промени. Независимо дали това е консултиране при сливания и придобивания, обслужване на продажбите или печалбите в течение на жизнения цикъл на даден продукт и инициативи за намаляване на разходите, или чрез управление на риска, ние имаме потенциал и разнообразен опит, за да ви помогнем да успеете. 

Медии

Технологичните иновации и революцията в комуникациите носят както възможности, така и риск за медийния пазар. Начините за навлизане на пазара се умножават, възможностите за реализиране на доход се увеличават и стават все по-усложнени.

Нашата медийна практика обхваща пазарите на радио и телевизионни предавания, издания и публикации, като в същото време е фокусирана и върху творците от музикалната и филмовата, телевизионната и рекламната индустрия.

Технологии

Скоростта на технологичните промени е едно от най-големите предизвикателства, стоящи пред индустриалните ръководители днес. В условия на икономическа несигурност технологичните компании променят бизнес стратегиите си, за да могат успешно да се приспособяват към пазара. Нашата експертиза се фокусира върху подпомагането на софтуерни, хардуерни и хуманитарни компании да се справят с нуждите на бързо променящия се пазар. Ние разбираме предизвикателствата, с които технологичните и комуникационните компании се сблъскват през техния процес на развитие, и предлагаме всеобхватни решения.

Телекомуникации

Да се справяш с постоянните промени в телекомуникационната индустрия е жизненоважно умение.

Четирите ключови движещи сили в индустрията – конкуренция, клиенти, дерегулация и технологичен напредък – принуждават телекомуникационните компании да се преустройват спрямо клиентите, да разширяват пазара си и да модернизират инфраструктурата си.

Ние познаваме тези предизвикателства и се фокусираме върху решения както за фирмите, предоставящи телекомуникационни услуги, така и за производителите на оборудване.

Полезна ли Ви беше тази информация?