Акценти

Класацията на Делойт Technology Fast 50 Централна Европа за 2018  

Делойт обявява началото на годишната класация “Technology Fast 50” за Централна Европа. Престижната регионална класация на компаниите в технологичния сектор се провежда за 19-та поредна година. Класацията предоставя, както на утвърдените, така и на нововъзникващите технологични компании платформа, на която да покажат своята водеща позиция в технологичната индустрия.

Онлайн регистрациите за участие в Technology Fast 50 2018 са отворени. В продължение на почти 20 години, програмата се провежда в следните централно-европейските държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Естония, Косово, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария, Хърватия, Черна Гора, Чехия.


Повече за Technology Fast 50
Делойт "Technology Fast 50 Централна Европа" класира петдесет бързо развиващи се технологични компании на базата на процентен ръст на техните приходи за 4-годишен период и включва всички свързани сектори - комуникации, екологични технологии, финтех, софтуер, хардуер, здравеопазване и науки за живота, медии и развлечения. За изданието на класацията за 2018-та година ще бъдат анализирани приходите от 2014 до 2017 г.

Детайли за класирането в Technology Fast 50
Класацията е разделена на три категории и две награди – награда „Most Disruptive Innovation“ и награда за „Социална иновация“.

1. Fast 50 - Централна Европа
За да участва дадена компания в тази категория е необходимо да отговаря на следните критерии:
- Реализирани годишни приходи от най-малко 50 000 евро през 2014 г., 2015 г. и 2016 г., и 100 000 евро през 2017 г.
- Седалището на компанията да се намира в държава от Централна Европа (Албания, Босна и Херцеговина, България, Естония, Косово, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария, Хърватия, Черна Гора или Чехия)
- Компанията да развива или произвежда собствена технология, или да отделя значителни средства за научноизследователска и развойна дейност
- Да притежава фирмена структура, която изключва филиали с мажоритарна собственост на чуждестранни стратегически компании.
Моля, обърнете внимание, че за да се класира в Deloitte Technology Fast 500 EMEA, дадена компания трябва да реализира приходи от оперативна дейност в размер на 50 000 евро за 2014 г. и приходи от оперативна дейност от най-малко 1 000 000 евро за 2017 г. (За сравнение изискването за Fast 50 Централна Европа е 100 000 евро за 2017 г.)

2. Категория „Изгряващи звезди“
В категорията „Изгряващи звезди” Делойт номинира „млади“ компании, които имат голям потенциал за развитие, но са отскоро на пазара и не могат да отговорят на условието за минимум четири годишна дейност. Тези компании трябва да развиват дейност минимум 3 години и да реализират приходи от над 30 000 евро за всяка една от последните три години (2015-2017 г). Останалите критерии са същите, както за основната категория на Fast 50.

3. Категория „Големите 5“
Тази категория класира големи динамично развиващи се технологични компании, които са постигнали изключителен растеж през предходните четири години. За допустимост в тази категория компаниите трябва да отговарят на същите критерии като в основната категория на Fast 50, с изключение на годишните приходи за последната финансова година (2017), които трябва да надхвърлят 25 млн. евро.

- Награда за „Most Disruptive Innovation“
Специалната награда за "Most disruptive innovation” отличава компания, разработваща уникален и иновативен продукт или предоставяща услуги, които имат революционно въздействие върху пазара. Победителят или победителите ще бъдат избрани въз основа на оценка от независимо жури.
- Награда за „Социална иновация“
Най-новото допълнение към програмата е специалната награда за социално въздействие. Тя отличава компания, която успешно свързва дигитални продукти/услуги с положително въздействие върху обществото и/или околната среда. Победителят или победителите ще бъдат избрани въз основа на оценка от независимо жури.

Защо още да кандидатствате ?
Влиянието на програмата Fast 50 се разпространява далеч извън региона на Централна Европа. Всички участващи компании, които отговарят на критериите на програмата (не само тези, които са се класирали в топ 50), също имат възможност да бъдат отличени в класацията Technology Fast 500 за региона на Европа, Близкия Изток и Африка (ЕМЕА). Заедно с останалите две Fast 500 класации - класацията за Северна Америка (Deloitte Technology Fast 500 North America) и класацията за Азиатско-тихоокеанския регион (Deloitte Technology Fast 500 Asia-Pasific, APAC), компаниите, които успеят да се класират ще бъдат популяризирани в местни, национални, международните и социалните медии.

Детайли относно регистрацията
За да се регистрирате он-лайн и да получите повече информация относно критериите на допустимост, моля посетете регионалния сайт на Technology Fast 50: www.deloitte.com/cefast50. Допуснатите кандидати ще бъдат въведени автоматично в разширения европейски формат на конкурса Deloitte EMEA Technology Fast 500.
Регистрациите за тазгодишното издание на класацията ще приключат на 31-ви юли 2018 г. Резултатите от класирането ще бъдат обявени на 11-ти октомври 2018 г

 

Deloitte Technology Fast 50 2018

Регистрайте се тук
Полезна ли Ви беше тази информация?