Акценти

Инструмент за самооценка на нивото на зрялост при управлението на данни

Любопитни ли сте да разберете колко зряла е Вашата организация в управлението на данни?

Ако отговорът е „ДА“, ще се радваме да Ви поканим да използвате нашия диагностичен инструмент за самооценка.

За нас в Делойт управлението на данни е важна тема, и се опитваме да бъдемв крак със световните тенденции, така че да отговорим на нуждите на нашите клиенти.

  • Според Forrester Research до 73% от всички данни в една организация остават неизползвани.
  • Според Gartner, Inc. 87% от организациите имат ниска зрялост по отношение анализа на данни.
  • Последните проучвания на Делойт потвърждават, че служителите в дигитално зрелите организации проявяват по-висок интерес и ентусиазъм и им се предоставя възможност за иновации в работата.

Тези изводи акцентират върху неразкрития потенциал за увеличаване на стойността от данните.

Попълването на въпросника не би следвало да отнеме повече от 20-30 минути, като Вашата организация ще бъде профилирана в съответствие с нашата рамка за оценка на нивото на зрялост при управление на данните.

Ние ще Ви предоставим кратка оценка, показваща степента на зрялост при управление на данните във Вашата организация, като ще бъдете категоризирани в едно от петте нива на зрялост, а именно: начинаещи | имитатори | умни последователи | експерти | шампиони. В допълнение, тази предварителна оценка би показала на Делойт как да Ви помогне да използвате пълния потенциал и стойност на Вашите данни.

Ако решите да участвате, е необходимо да попълните всички въпроси, за да ни предоставите достатъчно информация за оценката. Проучването е достъпно само на английски език.Вземете участие в проучването
Полезна ли Ви беше тази информация?