Екип

Александър Александров

Юрист

Александър Александров

Магистър по право, завършил Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2022 г.

Английски

Александър Александров