Екип

Десислава Динкова

Отговорен съдружник, Одит

Десислава Динкова

Десислава Динкова е работила като Одит Мениджър в компания от Big 4 в България в продължение на шест години. Натрупала е богат индустриален опит в качеството си на финансов директор в международна компания за медицинско оборудване в България, а през последните три години успешно е ръководила одит практиката на международна консултантска компания.

Десислава Динкова е член на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители (ACCA), притежава диплома от Европейската Академия “Финансов контрол на европейските фондове”, както и магистърска степен по Икономика от УНСС - София, България.

Десислава Динкова