Екип

Димитър Ганев

Димитър Ганев

Димитър Ганев е юрист, с повече от 13 години стаж в проектното финансиране. Има дългогодишна практика при изготвяне и управление на европейски проекти, както в частния така и в публичния сектор (инфраструктурни, инвестиционни, научноизследователски, социални и др. проекти), финансирани с безвъзмездни средства.

Освен европроекти, Димитър притежава висока експертност в областта на обществените поръчки, държавните помощи, финансови корекции, финансови инструменти, системи за управление и контрол, одит, стратегии и програми, структурни реформи.

Димитър има богат опит в консултиране на малки, средни и големи предприятия в сферата на Европейските структурни и инвестиционни фондове, централизирани програми на ЕК (LIFE, H2020, Innovation fund), норвежки грантове, Финансов механизъм на ЕИП, и други.

Димитър е сертифициран медиатор и  „Вътрешен одитор в публичния сектор”.

Димитър Ганев