Екип

Емил Бадов

Директор Одит

Емил Бадов

Емил притежава задълбочен опит в одити на финансовите отчети на международни компании в енергийния сектор, телекомуникациите, производствени и търговски предприятия, банки, изготвени в  съответствие с НСС, МСФО и Общоприетите счетоводни принципи на САЩ.

Емил Бадов