Екип

Георги Стефанов

Адвокат

Георги Стефанов

Области на практикуване: трудово, търговско, корпоративно право, регулации, недвижими имоти и решаване на спорове /

Георги завършва специалност право в Право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със степен Магистър през 2018г. Преминал е обучение по програма Еразъм+ в Нов Лисабонски Университет в Лисабон, Португалия през 2016г. Обучава се и в магистърска програма „Глобализация и право“ в университета в Маастрихт, Нидерландия в периода 2019-2020г. Член е на Софийската адвокатска колегия от 2022г.

Английски и испански

Георги Стефанов