Екип

Кристиан Немцов

Адвокат

Кристиан Немцов

Кристиан Немцов има повече от 5 години юридически стаж. Преди да се присъедини към екипа на Делойт, той е работил за няколко големи български адвокатски кантори. Кристиан също е работил на различни позиции в публични органи и организации.

Кристиан е член на Софийската адвокатска колегия.

Професионален опит

В професионалната си дейност Кристиан е бил ангажиран с правното обслужване на редица местни и международни клиенти. Работи в областите защита на личните данни, дружествено право, сливания и придобивания, регулаторно съответствие, банкиране и финанси, трудово право и имиграция, конкурентно право. Кристиан е участвал в редица проекти от важно значение, подготовка на доклади за надлежна проверка, консултации и представителство на клиенти.

Квалификации

•        Магистър по Право от Софийски университет „Св. Климент Охридски“

•        Бакалавър по Международни отношения от Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Кристиан Немцов