Екип

Милка Дамянова

Директор Одит

Милка Дамянова

Милка има 21 годишен професионален опит. Тя е главен ръководител за сделки и интеграции след няколко придобивания и е управлявала глобални екипи от всякакъв мащаб. Ръководи редица ангажименти за външен и вътрешен одит и проекти за подкрепа на трансакции за местни и международни корпоративни компании, както и финансови институции в различни европейски държави. Със широк опит в сектора, тя ръководи външни одити на финансови отчети и пакети за групови отчети, изготвени съгласно МСФО, US GAAP, UK GAAP, HGB и български GAAP.

Милка Дамянова