Екип

Миглена Мичева

Мениджър, Делойт Лигъл

Миглена Мичева

Области на практикуване: корпоративно, търговско и трудово право, защита на личните данни, здравеопазване и природни науки, конкуренция
Миглена има магистърска степен по Право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и е член на Софийската адвокатска колегия. Специализациите й включват диплома по правна практика от College of Law (Международни съвместни предприятия, Международно търговско право и т.н.).
Миглена е признат специалист по законодателството за защита на личните данни (CIPP /E).

Миглена Мичева