Екип

Мила Иванова

Адвокат

Мила Иванова

Области на практикуване: трудово, търговско, корпоративно и вещно право, регулаторно съответствие, несъстоятелност, мерки срещу изпирането на пари, защита на потребителите, решаване на спорове

Мила е завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с магистърска степен по Право и е член на Софийската адвокатска колегия от 2016 г.

Английски

Мила Иванова