Екип

Симона Тонева

Адвокат

Симона Тонева

Области на практикуване: корпоративно и трудово право, енергийно право и околна среда, регулации, решаване на спорове

Симона е завършила Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с магистърска степен по Право и е член на Софийската адвокатска колегия от 2019 г. През 2021 г. е завършила магистърска програма Енергийни пазари и услуги към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Английски, основни познания по френски 

Симона Тонева