Екип

Симона Тонева

Адвокат, Делойт Лигъл

Симона Тонева

Области на практикуване: корпоративно и трудово право, съответствие с регулациите в енергетиката.

Симона Тонева