Екип

Звезделина Филова

Старши мениджър, Делойт Лигъл

Звезделина Филова

Области на практикуване: трудово, търговско, корпоративно право, регулации, стабилизация и несъстоятелност, интелектуална собственост и решаване на спорове

Звезделина е член на Софийската адвокатска колегия от 2002 г. Тя има магистърска степен по специалност Право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и магистърска степен по Икономика, Публични финанси от Университета за национално и световно стопанство. Звезделина е представител по индустриална собственост към Българското патентно ведомство и EUIPO.

Звезделина Филова