Екип

Звезделина Филова

Ръководител на правната практика в България, Съдружник

Звезделина Филова

Области на практикуване: сливания и придобивания, енергийно право, околна среда и устойчиво развитие, интелектуална собственост, решаване на спорове, трудово право, вещно, търговско и договорно право

Звезделина е адвокат, член на Софийската адвокатска колегия от 2002 г. Тя има магистърска степен по специалност Право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от 2000 г. и магистърска степен по Икономика, Публични финанси от Университета за национално и световно стопанство от 2009 г. Звезделина е представител по индустриална собственост към българското Патентно ведомство и EUIPO.

Английски, основни познания по немски и руски

Звезделина Филова