Řešení

Home office: efektivní nástroj zajištění business continuity v období domácích karantén

Jak rychle a efektivně nastavit práci z domova?

Epidemie nového koronaviru COVID-19 a s tím spojený rychlý nárůst počtu zaměstnanců v domácí karanténě klade před firmy a organizace zcela nové výzvy. Jak v této situaci zajistit, aby mohla firma dále fungovat? Řešením je řízené nastavení práce z domova.

V Deloitte máme s využíváním institutu home office dlouhodobé pozitivní zkušenosti, a v tomto náročném období nám efektivně pomáhá úspěšně čelit nastalé situaci. Pro podporu fungování home office jsme vyvinuli i technologické řešení, které umožňuje pružně reagovat na aktuální situaci a zastřešuje celou problematiku práce zaměstnanců. Tento IT nástroj umožňuje monitorovat efektivitu práce z domova i u rozsáhlých týmů. 

 

Společně s tímto nástrojem nabízíme organizacím zasaženým současnou vlnou karantén naši expertizu, která pomůže vyřešit i další klíčové otázky spojené s prací z domova. Jaké to jsou?  

 1. Identifikace procesů a rolí, které lze realokovat na home office, v návaznosti na dostupnost IT systémů, dat a informací v elektronické podobě
 2. Ošetření pracovněprávních aspektů zahrnujících místo výkonu práce, BOZP, metodiku výpočtu náhrad atd.
 3. Monitoring a analýza aktivit zaměstnanců, zmapování a návrh kontrolního prostředí
 4. Řešení pro management, komunikaci a interakci zaměstnanců
 5. Analýza zabezpečení fungování IT systémů 
 6. Vypracování BCM strategie, identifikace různých scénářů pro využití home office, simulace a testování 
APAT - Home Office Enablement Tool

Home office: z příjemného benefitu nutnost

Opatření vlády zaváděná v souvislosti se zamezením šíření koronaviru a globální pandemie vedou k tomu, že home office přestává být vnímán jen jako benefit, nýbrž jako nutnost, jak zachovat plynulé fungování firmy a pracovních činností. Jaké jsou jeho výhody?

Okamžité benefity v současné situaci:
 • Zavedení funkčního Business Continuity řešení pro pracovníky, kteří jsou či budou v karanténě
 • Úspora nákladů aneb „proč platit náhradu mzdy zaměstnancům v dočasné pracovní neschopnosti, když mohou a chtějí pracovat“
 • Plošný přehled o tom, zda lidé tráví pracovní dobu produktivní činností 
Benefity dlouhodobé, trvající i po odeznění současné situace:
 • Dodatečný benefit pro zaměstnance (úspora času, flexibilita, pohodlí)
 • Větší pool zaměstnanců a potenciálních uchazečů o práci
 • Úspora nákladů pro zaměstnavatele
 • Analýza prostoru pro automatizaci činností, zefektivnění procesů 

Koronavirus prověří, jak jsme v praxi připraveni na flexibilitu v práci

Koronavirus se šíří celým světem a vlády zavádějí opatření, která mají minimalizovat riziko nákazy a zabránit dalšímu šíření viru. Ta se ale pochopitelně dotýkají našeho každodenního fungování, pracovní život nevyjímaje. S nařizováním karantény v rámci prevence, znemožnění osobního kontaktu s klienty, rušení seminářů a dalších akcí, se do popředí dostává téma flexibility v práci a využití technologií pro vzdálenou komunikaci v týmech i s klienty a obchodními partnery. Co tedy udělat pro to, aby domácí kancelář fungovala? Jak nám v komunikaci s obchodními partnery pomohou technologie? A jak zabezpečit, aby firmy mohly i nadále provozovat svou činnost, byť třeba v omezeném režimu? 

Přečtěte si článek naší partnerky Diany Rádl Rogerové.

Nečekejte. Jednejte. Obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme rychle a efektivně zavést home office i ve vaší organizaci. 

Kontaktujte nás

Milan Kulhánek

Milan Kulhánek

Partner

Milan Kulhánek je partnerem v oddělení poradenských služeb Deloitte Česká republika. Je zodpovědný za Strategy & Operations poradenský tým zaměřený na strategie a provozní činnosti a je zároveň vedouc... více

Jan Hejtmánek

Jan Hejtmánek

Partner | Deloitte CE AI Institute Lead

Jan je partnerem v oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte v České republice. Je vedoucím týmu Inteligentní automatizace pro Deloitte CE a členem výboru Inteligentní Automatizace pro Deloitt... více

Tereza Kavan Klimešová

Tereza Kavan Klimešová

Partnerka

Tereza je partnerkou v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte v České republice, kde působí od roku 2002. Vede tým zabývající se problematikou odměňování a globální mobility zaměstnanců – a t... více

Jan Procházka

Jan Procházka

Partner | Advokát

Jan Procházka je partner a vedoucí oddělení Bankovnictví a financí a oddělení Pracovního práva v Deloitte Legal v Praze. V oblasti bankovnictví a financí se Jan zaměřuje na právní poradenství bankám, ... více