Služby

Strategie v oblasti umělé inteligence a dat 

Jak adoptovat algoritmy umělé inteligence a vytěžit tak více ze svých dat?

Rychlé a rozsáhlé změny mohou být znepokojivé pro každou organizaci – dokonce i pro takové společnosti, které si na zásadních a rychlých posunech v digitální oblasti přímo zakládají. Exponenciálně se rozvíjející digitální a datové technologie umělé inteligence sice ohrožují status quo, ale zároveň představují nejlepší způsob, jak na probíhající změny reagovat. Pomáháme společnostem s definicí jejich strategií v oblasti „AI&Data“, aby na jejím základě mohly vytvářet nové obchodní modely a dosahovat lepších obchodních výsledků.

Proč je důležité budovat firemní kompetence v oblasti „AI&Data“?

Společnost Deloitte od roku 2017 monitoruje opatření, která se ve firmách zavádějí s cílem rozvíjet své dovednosti a kompetence v oblasti dat, datové analýzy a AI. Na základě prověřené metodiky „Insight-Driven Organisation“ (IDO) dokážeme posoudit, jak si organizace stojí na své datové cestě oproti konkurenci a jakým výzvám a překážkám na ní čelí. Zejména však dokážeme firmám poradit, jak při rozhodovacích procesech za využití dat a analytických poznatků získat konkurenční výhodu. 

V roce 2022 byly v rámci průzkumu Deloitte „Insight-Driven Organisation“ shromážděny odpovědi od 263 organizací z celého světa, respondenti se lišily jak svou velikostí, tak podnikatelským odvětvím.

Výsledky průzkumu Insight-Driven Organisation 2022

image

Výhody organizace založené na datech a analytických schopnostech

Dle našich zjištění je pro dosažení vyššího tempa a kvality vytváření a zavádění rozsáhlých analytických řešení nutné zaujmout strukturovaný přístup.

Naše metodika IDO (Insight-Driven Organisation) je takovým strukturovaným nástrojem, jehož hlavním cílem je pomoci organizacím budovat a zdokonalovat jejich datové a analytické schopnosti. Metodika IDO nepokrývá zdaleka jen oblast dat a technologií – zahrnuje totiž řadu dalších souvisejících oblastí, jako např. napojení na strategie organizace, práce s talenty, leadership, podnikové procesy a organizaci práce, celý životní cyklus informací a systémy s ním spojené.

IDO framework společnosti Deloitte se skládá z několika různých aktiv a akcelerátorů. Například standardizované vyhodnocení vyspělosti organizace a benchmarking se stovkami srovnávacích dat z organizací z různých odvětví v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky (EMEA), nebo nástroje pro posouzení hodnoty a prioritizace jednotlivých iniciativ v oblasti AI&Data v kontextu strategie celé organizace. Ve svém důsledku IDO pomáhá definovat cílový provozní model vaší organizace v oblasti dat.

Křivka vyspělosti organizace v oblasti umělé inteligence a dat

image

AI&Data Discovery

Abychom ve vaší organizaci podnítili strategickou diskusi o tématech umělé inteligence a dat, nabízíme vstupní program „AI&Data Discovery“, který vám tuto oblast průřezově představí ve všech svých aspektech. Program je primárně určen pro vrcholové vedení společnosti, vyvolává strategickou debatu, podněcuje odkrývat datový potenciál ve společnosti, vyhodnocuje nejlepší případy využití a zároveň odhaluje překážky, které stojí v cestě úspěšnému přijetí AI.

Měli byste o takovou schůzku zájem?
Kontaktujte nás.

Kontaktujte nás

Tervel Šopov

Tervel Šopov

Ředitel

Tervel je ředitelem v oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte ve střední Evropě. Má na starosti AI & Data Strategii, Data Science a Machine Learning domény. Tervel pracuje v oblasti analytik... více