Služby

Modernizace dat a analytiky

Modernizace datového prostředí s využitím cloudových platforem nové generace a architektur pro velká data, které umožní analytiku a provoz organizací s využitím umělé inteligence.

Naše služby

SAP Analytics and Information Management

SAP Ariba umožňuje firmám zefektivnit procesy řízení nákladů a dodavatelských řetězců. Umožňuje činit včasná a přesná obchodní rozhodnutí a chránit tak firmy před možnými riziky.

Zpracování velkých objemů dat

Inženýring velkých dat (Big Data Engineering) představuje ucelené řešení, jež využívá analytické modely a prediktivní analytiku. Poskytuje firmám jednotný zdroj skutečných dat, díky němuž se mohou zaměřit na generování výnosů a úsporu nákladů.

Cloudové služby

Cloudové služby poskytují firmě konkurenční výhodu tím, že navrhují a implementují optimální scénáře, zvyšují schopnost rychle upravit obchodní procesy v cloudovém prostředí a snižují náklady na služby externích poskytovatelů.

Process Mining

Process Mining využívá pokročilou analytiku pro vizualizaci a hodnocení dat z ERP a/nebo systémů IT, čímž firmám umožňuje efektivně odhalovat a řídit potenciální rizika i problémy a zároveň zlepšovat KPI (a snižovat náklady.

Kontaktujte nás

Tervel Šopov

Tervel Šopov

Ředitel

Tervel je ředitelem v týmu Analytics & Information Management v oddělení poradenství Deloitte Česká republika. S oblastí datové analytiky má již více než 6 let zkušeností. Jelikož měl vždy blíže k bus... více

Donovan Spronk

Donovan Spronk

Ředitel

Donovan je ředitelem v oddělení poradenských služeb a leaderem pro oblast AI, datové analytiky a řízení informací Deloitte Česká republika.  Během celé své kariéry se zaměřuje na aspekty datové analyt... více