Služby

Modernizace dat a analytiky

Modernizace datového prostředí s využitím cloudových platforem nové generace a architektur pro velká data, které umožní analytiku a provoz organizací s využitím umělé inteligence.

Naše služby

SAP Analytics and Information Management

SAP Ariba umožňuje firmám zefektivnit procesy řízení nákladů a dodavatelských řetězců. Umožňuje činit včasná a přesná obchodní rozhodnutí a chránit tak firmy před možnými riziky.

Zpracování velkých objemů dat

Inženýring velkých dat (Big Data Engineering) představuje ucelené řešení, jež využívá analytické modely a prediktivní analytiku. Poskytuje firmám jednotný zdroj skutečných dat, díky němuž se mohou zaměřit na generování výnosů a úsporu nákladů.

Cloudové služby

Cloudové služby poskytují firmě konkurenční výhodu tím, že navrhují a implementují optimální scénáře, zvyšují schopnost rychle upravit obchodní procesy v cloudovém prostředí a snižují náklady na služby externích poskytovatelů.

Process Mining

Process Mining využívá pokročilou analytiku pro vizualizaci a hodnocení dat z ERP a/nebo systémů IT, čímž firmám umožňuje efektivně odhalovat a řídit potenciální rizika i problémy a zároveň zlepšovat KPI (a snižovat náklady.

Kontaktujte nás

Tervel Šopov

Tervel Šopov

Ředitel

Tervel je ředitelem v oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte ve střední Evropě. Má na starosti AI & Data Strategii, Data Science a Machine Learning domény. Tervel pracuje v oblasti analytik... více

Donovan Spronk

Donovan Spronk

Partner AI & Data | AWS Alliance Lead CE

Donovan je partnerem v oddělení poradenských služeb a leaderem týmu AI & Data v Deloitte v České republice. Současně zodpovídá za rozvoj alianční spolupráce s AWS v regionu CE, která klientům umožňuje... více