Služby

Přehled a zapojení umělé inteligence

Vývoj nových i tradičních algoritmů pro vytváření predikcí, získávání nových poznatků a posílení lidského rozhodování. Výsledné algoritmy vnášejí do procesu rozhodování větší míru autonomie.

Naše služby

Digitální personalizační nástroj​

Nástroj pro digitální personalizaci (Digital Personalization Engine) je pokročilé řešení, jež v reálném čase umožňuje personalizaci jakéhokoli kontaktního bodu zákazníka s firmou. Výsledkem je měřitelné zlepšení KPI a zároveň zkvalitnění zákaznické zkušenosti.

SpaceKnow

Analýza prostorových dat slouží ke sledování umístění zařízení pomocí satelitních snímků a externích dat. Personalizované dashboardy a vývoj platformy umožňují firmám získat data, jež využijí pro své cílené rozhodování na základě poskytnutých dat a informací.

Resistant.AI – Resistant Documents

Řešení Resistant Documents („Odolné“ dokumenty) definuje obecné skóre důvěryhodnosti a rizik („Trust & Risk Score") u jednotlivých dokumentů pomocí automatického prověření digitálního dokumentu a identifikace známek manipulace. Při odhalení anomálie nástroj vyšle upozornění, což při zpracování dokumentu snižuje riziko podvodu a lidské chyby.

Automatizovaný OSINT – Open Source Inteligence

Nástroj pro automatizované informace z otevřených zdrojů (Automated Open Source Intelligence/OSINT) monitoruje velký objem nestrukturovaných veřejně dostupných informací (PAI) v globálním měřítku pomocí umělé inteligence, zpracování přirozeného jazyka a strojového učení; dále analyzuje a zpracovává informace tak, aby byly smysluplné a snadno pochopitelné. ​

eDiscovery

eDiscovery umožňuje prokázat pravdivost vašeho tvrzení v situacích, kdy je zpochybňováno. Deloitte využívá pokročilé technologie, aby data zpětně dohledal a sestavil z dostupných útržků informací ucelený obraz, který bude ověřitelný.

Optimalizace jednotných pravidel pro stanovení cen, reklamy a snižování ceny

UPPMO pomáhá maloobchodním klientům nastavit optimální cenovou strategii pro dosažení požadovaných KPI (výnosy, marže atd.).

AI pro pojišťovny

Pojistná analytika využívá umělou inteligenci a technologii rozpoznání obrazu k odhalení pojistného podvodu a zabránění duplicitním a nepřiměřeným pojistným nárokům. Dokáže identifikovat stejný automobil či škodu na majetku na dvou různých snímcích.

Supply Chain založený na algoritmu​

Algorithmic Supply Chain používá prvotřídní IP, jedinečné algoritmické portfolio pro strojové učení a pokročilé analytické dovednosti, jež poskytují obchodní informace a umožňují firmám činit dlouhodobá rozhodnutí v oblasti plánování.

Eagle Eye

Představte si, že byste byli schopni prohledat celý internet, zaznamenat varovné signály u různých událostí a například odhalit, že nějaká společnost bude mít pravděpodobně v dohledné době finanční potíže. Přesně tohle dokáže Eagle Eye. Jedná se o nový moderní nástroj společnosti Deloitte. Tato technologie je v provozu od roku 2018 a její různé prototypy se testují u různých evropských klientů.

Kontaktujte nás

Donovan Spronk

Donovan Spronk

Partner AI & Data | AWS Alliance Lead CE

Donovan je partnerem v oddělení poradenských služeb a leaderem týmu AI & Data v Deloitte v České republice. Současně zodpovídá za rozvoj alianční spolupráce s AWS v regionu CE, která klientům umožňuje... více