Analýza

Trendy v oblasti lidského kapitálu 

Předchozí vydání

Trendy v oblasti lidského kapitálu 2021

Od „přežívání“ v době pandemie k nové prosperitě

V rámci naší nejnovější studie jsme se zaměřili na to, jak pandemie ovlivnila vztah mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a jaké kroky mohou společnosti podniknout, aby z nastalé situace vytěžily maximum a zároveň překonaly největší výzvy, které před nimi stojí. Pro účely výzkumu jsme využili několika metod, od focus groups, interview s business a HR leadery, až po dotazování na sociálních sítích či rozhovory při využité umělé inteligence. Výsledkem jsou čtyři základní scénáře, které ovlivní práci do budoucna a které mají napomoci ke zorientování se v nejisté budoucnosti, které kvůli pandemii čelíme.

2021 Deloitte Global Human Capital Trends

Stáhnout PDF (EN)

Trendy v oblasti lidského kapitálu 2020

Lidský přístup v digitálním světě a hledání nového potenciálu i smyslu práce po globální pandemii 

Zatímco loni se trendy v oblasti lidského kapitálu zaměřily především na lidský a společensky odpovědný přístup k zaměstnancům, zákazníkům i celé komunitě, v níž firma působí, letos se stáčí více k technologiím. Důraz na lidský přístup je i nadále klíčový, otázkou ale je, jak ho zachovat či posílit ve světě, který je čím dál tím více ovlivněn technologiemi a aktuálně se navíc vzpamatovává po globální pandemii koronaviru. Právě krize totiž vyzdvihla do popředí témata, jakými jsou například efektivní soužití lidí a technologií v týmech či sounáležitost zaměstnance se společností, v níž působí. Přání a potřeby jedince i potřeba wellbeingu jako součást práce samotné jsou pak další atributy, které budou letos hrát prim.

 

2020 Deloitte Global Human Capital Trends

Stáhnout PDF (EN)

Trendy v oblasti lidského kapitálu 2019

Zaměřte se na lidský přístup

V loňském roce se trendy v oblasti lidského kapitálu točily kolem témat souvisejících se společensky odpovědnou organizací. Posláním takové organizace je nejen vytvářet zisk, ale také brát ohled na životní prostředí a společnost, kterou tvoří zaměstnanci, zákazníci, ale i celé komunity, v nichž působí. Oproti tomu letos respondenti vnímají, že se ekonomické, sociální a politické otázky zintenzivnily. Důraz na společenskou odpovědnost a lidský přístup k zaměstnancům je stále silnější. Co ale tento lidský přístup znamená? Firmy se začínají primárně soustředit na pětici témat: smysl práce, etické a férové jednání, spolupráce a vztahy, osobní růst a transparentnost a otevřenost.

 

2019 Deloitte Global Human Capital Trends

Stáhnout PDF (EN)

Trendy v oblasti lidského kapitálu 2018

Společensky odpovědné firmy na vzestupu

Firmy už nejsou posuzovány jen podle toho, jak jsou úspěšné, klíčové je, jaký dojem zanechává jejich podnikání na společnost jako celek. Prozkoumejte trendy v oblasti lidského kapitálu pro rok 2018, zjistěte, jaké trendy jsou klíčové pro Českou republiku.

 

2018 Deloitte Global Human Capital Trends

Stáhnout PDF (EN)

Trendy v oblasti lidského kapitálu 2017

Nová pravidla hry pro digitální věk, letos i z pohledu českého trhu

Tempo technologického pokroku zrychluje, nároky na vedení lidí se zvyšují, získat talentované pracovníky je stále obtížnější, stejně jako uspokojit jejich rostoucí očekávání. Dokáží se současné organizace aktivně měnit a obstát v těchto výzvách? 

Odpověď na tuto otázku přináší již pátý ročník celosvětové studie Deloitte zaměřené na trendy v oblasti lidského kapitálu. Letošního ročníku se zúčastnilo přes 10 000 respondentů z řad Business a HR leaderů a vůbec poprvé se do průzkumu zapojil i dostatečný počet účastníků z ČR. Díky tomu se nám podařilo zmapovat situaci na českém trhu.

 

2017 Deloitte Global Human Capital Trends

Stáhnout PDF (EN)

Trendy v oblasti lidského kapitálu 2016

Nová organizace: odlišná designem

Konkurenceschopné organizace se dnes utvářejí kolem vysoce schopných týmů řízených novým modelem managementu a vedených kulturně rozmanitými lídry. Jsou „odlišné designem“. Našeho letošního průzkumu v oblasti lidského kapitálu se účastnilo více než 7 000 lídrů z oblasti lidských zdrojů a byznysu ze 130 zemí. Výsledkem je 10 trendů v oblastech, jako jsou organizační design a kultura, vzdělávání, leadership, složení pracovní síly a schopnosti HR útvarů jako takových.

Přeměnu HR funkce a organizace ovlivňují čtyři vlivné síly – od demografických změn a vzestupu digitálních technologií po rychlé inovace byznys modelů a společenské změny měnící vztah mezi zaměstnavateli a zaměstnanci – a vytváří tak výzvy a potenciální řešení zcela odlišné od těch, kterým čelily předchozí generace lídrů.

 

2016 Deloitte Global Human Capital Trends

Stáhnout PDF (EN)
Považujete tyto informace za užitečné?