Služby

Digitální HR

Elektronické podepisování a doručování dokumentů na míru

S rostoucími nároky na efektivitu a rychlost HR procesů stoupá i potřeba jejich digitální transformace. Zvolit a implementovat vhodná řešení však nemusí být s ohledem na technologické a regulatorní požadavky pro firmy snadný úkol. Našim klientům proto nabízíme komplexní soubor služeb, díky kterým mohou dostát aktuálním trendům v oblasti lidského kapitálu a od základu zmodernizovat svá HR oddělení a jejich procesy.

Elektronické podepisování či doručování dokumentů a dílčí práce s nimi jsou jedněmi z nejběžnějších aktivit každého oddělení lidských zdrojů. Zároveň může tato činnost, není-li patřičným způsobem digitalizována a automatizována, významným způsobem narušit plynulé fungování firmy. V případě zanedbání může být totiž příčinou například odlivu zaměstnanců či problémů s compliance.

Vyhnout se takové situaci může pomoct již zmíněná digitalizace, díky které jsou firemní HR procesy rychlejší, přesnější, uživatelsky přívětivější a finančně i časově méně náročné. Naše služby v oblasti digitalizace HR jsou navrženy takovým způsobem, abychom vás provedli celým procesem transformace od A do Z a zcela na míru potřebám vaší firmy.

Digitální HR

Jak vám můžeme pomoci?

  • Provedeme podrobnou analýzu právních a technologických možností elektronického podepisování a doručování personálních a daňově-právních dokumentů
  • Zohledníme konkrétní rizika spjatá s využitím různých úrovní elektronických podpisů pro konkrétní HR dokumenty existující ve vaší společnosti
  • Zanalyzujeme HR procesy a zjistíme, které jsou pro digitalizaci, automatizaci či jinou formu modernizace nejvhodnější
  • Navrhneme, a případně i dodáme pro vaši firmu vhodná technologická řešení
  • Zohledníme požadavky vašich zaměstnanců a jejich zkušenosti s HR procesy

Naši odborníci mají rozsáhlé znalosti a zkušenosti nejen v českém prostředí, ale i v rámci EU a regionu jihovýchodní Evropy. Řešení pro elektronické podepisování a další interakce s dokumenty proto dokážeme nastavit pro více zemí, plně v souladu také se zahraničními předpisy a požadavky.

Kontaktujte nás

Iva Bilinská

Iva Bilinská

Advokátka

Iva je senior manažerkou v týmu pracovního práva ve společnosti Deloitte Legal v Praze. Iva má široké zkušenosti s poskytováním právních služeb v oblasti pracovního práva, práva obchodních korporací a... více

Ondřej Přerovský

Ondřej Přerovský

Senior manažer

Zkušený HR senior manažer s více než patnáctiletými zkušenostmi v oblasti lidských zdrojů – řízení a rozvoj organizace, nábor zaměstnanců a provoz sdílených služeb. Má zkušenosti s řízením lidí, proje... více

Tomáš Huml

Tomáš Huml

Senior manažer

Tomáš je vedoucí analytických týmů se specializací na bankovní sektor. Jeho specializací je návrh nových bankovních procesů či optimalizace stávajících. Mezi jeho specializace zahrnují: PSD2, Security... více