Služby

Digitální HR

Elektronické podepisování a doručování dokumentů na míru

S rostoucími nároky na efektivitu a rychlost HR procesů stoupá i potřeba jejich digitální transformace. Zvolit a implementovat vhodná řešení však nemusí být s ohledem na technologické a regulatorní požadavky pro firmy snadný úkol. Našim klientům proto nabízíme komplexní soubor služeb, díky kterým mohou dostát aktuálním trendům v oblasti lidského kapitálu a od základu zmodernizovat svá HR oddělení a jejich procesy.

Elektronické podepisování či doručování dokumentů a dílčí práce s nimi jsou jedněmi z nejběžnějších aktivit každého oddělení lidských zdrojů. Zároveň může tato činnost, není-li patřičným způsobem digitalizována a automatizována, významným způsobem narušit plynulé fungování firmy. V případě zanedbání může být totiž příčinou například odlivu zaměstnanců či problémů s compliance.

Vyhnout se takové situaci může pomoct již zmíněná digitalizace, díky které jsou firemní HR procesy rychlejší, přesnější, uživatelsky přívětivější a finančně i časově méně náročné. Naše služby v oblasti digitalizace HR jsou navrženy takovým způsobem, abychom vás provedli celým procesem transformace od A do Z a zcela na míru potřebám vaší firmy.

Digitální HR

Jak vám můžeme pomoci?

  • Provedeme podrobnou analýzu právních a technologických možností elektronického podepisování a doručování personálních a daňově-právních dokumentů
  • Zohledníme konkrétní rizika spjatá s využitím různých úrovní elektronických podpisů pro konkrétní HR dokumenty existující ve vaší společnosti
  • Zanalyzujeme HR procesy a zjistíme, které jsou pro digitalizaci, automatizaci či jinou formu modernizace nejvhodnější
  • Navrhneme, a případně i dodáme pro vaši firmu vhodná technologická řešení
  • Zohledníme požadavky vašich zaměstnanců a jejich zkušenosti s HR procesy

Naši odborníci mají rozsáhlé znalosti a zkušenosti nejen v českém prostředí, ale i v rámci EU a regionu jihovýchodní Evropy. Řešení pro elektronické podepisování a další interakce s dokumenty proto dokážeme nastavit pro více zemí, plně v souladu také se zahraničními předpisy a požadavky.

Kontaktujte nás

Jan Procházka

Jan Procházka

Partner | Advokát

Jan Procházka je partner a vedoucí oddělení Bankovnictví a financí a oddělení Pracovního práva v Deloitte Legal v Praze. V oblasti bankovnictví a financí se Jan zaměřuje na právní poradenství bankám, ... více

Andrea Černá

Andrea Černá

Manažerka

Andrea má zkušenosti s velkými globálními i lokálními HR projekty. Ve své praxi se věnuje zejména oblasti řízení změny a komunikaci, ale také optimalizaci HR procesů. Zkušenosti má též s implementací ... více