Novinky

LEMON - Legal Monitoring

Osvěžte se naším aktuálním přehledem judikatury!

LEMON - Novinky k 25. 11. 2022

Nejvyšší soud nám za uplynulý týden nepřinesl žádné zásadnější rozhodnutí. Ze starších rozhodnutí přináší web Profiprávo.cz shrnutí rozhodnutí sp. zn. 23 Cdo 1191/2021, ve kterém Nejvyšší soud řeší režim promlčení za situace, kdy běh promlčecí lhůty započal za účinnosti obchodního zákoníku. Nejvyšší soud konstatoval, že institut promlčení a jeho jednotlivé aspekty (např. počátek běhu lhůty, stavení atd.) podléhají dosavadním právním předpisům jako celek, a tedy občanský zákoník nelze aplikovat ani v dílčích otázkách promlčení. Promlčecí dobu je třeba posuzovat podle dosavadní úpravy od jejího počátku až do zakončení. Opačný závěr by odporoval zásadě právní jistoty a předvídatelnosti.  

image

LEMON - Novinky k 18. 11. 2022

  • Rozsah oprávnění vedoucího zaměstnance jednat za zaměstnavatele
  • Podmínky a předpoklady pro vyloučení člena statutárního orgánu 

Lemon - Novinky k 11. 11. 2022

  • Tzv. veřejnými dražbami „na oko“ a ochranou vydražitele
  • Porušení zákazu zatížení věci, který byl zřízen jako věcné právo, způsobuje neplatnost zástavní smlouvy

Lemon - Novinky k 4. 11. 2022

  • Úpravou tzv. předsmluvní odpovědnosti se Nejvyšší soud zabývá ve svém nejnovějším rozhodnutí 

Považujete tyto informace za užitečné?