Výkonný výbor a podporovatelé logo

Článek

Výkonný výbor a podporovatelé

Výkonný výbor Zákona roku je užší skupina, která bude aktivně zapojena do výběru nominací k hlasování, výběru okruhů do online dotazníku a témat kulatých stolů. Zároveň by se měla zapojovat do diskusí a mediálních výstupů spojených se Zákonem roku a pomoct tak šířit online dotazník spolu s hlasováním ve svých komunitách.

Podporovatelé projektu Zákon roku aktivně hlasují, vyjadřují své názory a sdílejí informace na sociálních sítích. Navrhují nominace, získávají exkluzivní přístup do komunity s odborníky, účastní se speciálních akcí a jsou uvedeni na webu, což posiluje jejich angažovanost a přínos pro český byznys.

Výkonný výbor

Monika Ladmanová

Evropská komise

Monika Ladmanová vede Zastoupení Evropské komise v České republice. Od roku 2014 byla členkou kabinetu eurokomisařky pro spravedlnost, ochranu spotřebitelůa rovnost žen a mužů v Bruselu a od roku 2019 byla součástí kabinetu místopředsedkyněEvropské komise pro hodnoty a transparentnost. Vystudovaná právnička, má letité zkušenosti z neziskového sektoru i z globálníkorporace. Celý profesní život prosazuje evropské hodnoty a pracuje v oblasti evropskéintegrace.Po studiu na právnické fakultě UK a Columbia University New York pracovala v Českémhelsinském výboru, neziskové organizaci obhajující lidská práva. Následně strávila deset letve vedení nadace Open Society Fund Praha, zabývající se projekty na posílení demokracie,odstranění diskriminace a na boj s korupcí. Poté pracovala v IBM Česká republika jakomanažerka společensky prospěšných projektů. 

Filip Hanzlík 

Česká bankovní asociace

Náměstek výkonného ředitele, hlavní právník

Filip Hanzlík je náměstkem výkonné ředitelky ČBA. Absolvoval magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, bakalářské studium na Fakultě sociálních věd tamtéž a postgraduální studium na Ann Arbor Law School, University of Michigan. V letech 1998–2011 působil na různých pozicích v advokacii. Od roku 2012 působí v České bankovní asociaci jako hlavní právník, od října 2015 pak jako náměstek. Je stálým představitelem ČBA na jednáních Výkonného výboru Evropské bankovní federace a stálým zástupcem ČBA v regionálním uskupení bankovních asociací ČR, Slovenska, Maďarska, Polska, Slovinska, Chorvatska, Bulharska a Rumunska „V8“. Má dva syny a žije v Praze. 

Zdeněk Zajíček

Hospodářská komora ČR 

Prezident

Zdeněk Zajíček je český politik a advokát, který působil jako poslanec Poslanecké sněmovny PČR v letech 1996 až 1998. Mezi roky 2006 a 2013 zastával posty náměstka ministra vnitra, ministra spravedlnosti a ministra financí ČR. Od roku 2018 je také zastupitelem hlavního města Prahy a členem politické strany ODS, které v letech 2022 až 2023 zastával funkci místopředsedy. V období od 2020 do 2023 zastával rovněž pozici viceprezidenta Hospodářské komory ČR, a od května 2023 předsedá této komoře.

Ladislav Minčič 

Hospodářská komora ČR 

Tajemník úřadu Hospodářské komory České republiky

Matematik, ekonom a legislativec. Studoval na Lomonosovově Moskevské stání univerzitě, absolvoval stáže na Harvardově univerzitě v USA. Pracoval na různých pozicích na ministerstvu financí, které mj. zastupoval v mezinárodních bankách. Od 1.7. 2023 vykonává funkci tajemníka úřadu Hospodářské komory České republiky.

Ivona Mottlová 

Svaz měst a obcí ČR 

Ředitelka Legislativní a právní sekce kanceláře Svazu měst a obcí ČR

Ivona Mottlová absolvovala Právnickou fakultu University Karlovy v Praze. Ve svém profesním životě se od počátku pohybuje v oblasti veřejné správy. Má zkušenosti z katastrálního úřadu, magistrátu i krajského úřadu. Na Svazu měst a obcí ČR pracuje od roku 2017, aktuálně jako ředitelka Legislativní a právní sekce. 

Robert Němec 

Česká advokátní komora

Partner PRK Partners, předseda představenstva

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1995. V letech 2005-2007 absolvoval mezinárodní program na College of Law of England and Wales a získal International Practice Diploma v oblasti korporačního práva, fúzí & akvizic, kapitálových trhů a úvěrování. V roce 2009 dokončil postgraduální studium na Suffolk University Law School v Bostonu, Massachusetts (USA), a získal titul LL.M. z amerického a mezinárodního obchodního práva. Robert je advokátem a místopředsedou České advokátní komory. Dále je rozhodcem Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha a Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a nově též rozhodcem Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (VIAC). Je také členem International Bar Association. Rovněž je dlouhodobě hodnocen jako jeden z předních odborníků v oblasti bankovnictví a financí a řešení sporů prestižními direktoráři IFLR1000, The European Legal 500 Chambers Europe a Chambers Global. 

Jiří Nesrovnal 

Komora daňových poradců ČR

Vedoucí sekce DPPO, KDP ČR 

Působí ve společnosti N-Consult; člen Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy Ministerstva spravedlnosti (KANCL); vítězem soutěže Daňař roku 2010, 2011, 2013 a 2016; přednáší např. pro KA ČR, KDP ČR a Justiční akademii; spoluautor 10 publikací;člen redakční rady časopisu Daňový expert; specializuje se na DPPO a oblast daňové judikatury; člen Prezidia KDP ČR a vedoucí sekce DPPO u KDP ČR. 

Tomáš Prouza

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Prezident 

Tomáš Prouza (1973) je prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a viceprezidentem Hospodářské komory ČR a evropského sdružení EuroCommerce. Narodil se v Ostravě, vystudoval diplomacii a ekonomickou žurnalistiku na VŠE Praha, vzdělání pro byznys si doplnil studiem MBA na britské The Open University. V roce 2000 založil úspěšný server www.penize.cz, byl náměstkem ministra financí pro finanční služby, Evropskou unii a fiskální politiku, spoluzakládal největší finančně-poradenskou firmu Partners a několik let pracoval na reformách finančních trhů pro Světovou banku. V lednu 2014 se vrátil do Prahy a působil jako státní tajemník pro evropské záležitosti. Je vinohradským patriotem, má rád klasickou hudbu a operu a chilské Carmenere. 

František Chaloupecký 

Svaz průmyslu a dopravy 

Viceprezident

Ve Svazu průmyslu a dopravy ČR působí od roku 2005. Nejdříve jako zástupce členské firmy DOSTAV Praha a.s., později v poradenských strukturách Svazu (Grémium členských firem, Expertní týmy apod.). V roce 2008 byl kooptován za člena představenstva SP ČR, pro funkční období 2015–2019 byl zvolen jako jeden z viceprezidentů SP ČR. Je také předsedou představenstva společnosti DOSTAV Praha a.s. Odborné zázemí Ing. Chaloupeckého souvisí s jeho dlouhodobým působením v řídících funkcích firem i s jeho vlastními podnikatelskými aktivitami. Rozsáhlé zkušenosti v podnikání nabyl v letech 1992–2014, kdy působil v řadě představenstev, dozorčích radách, nebo jako jednatel společností (mj. Sigma Lutín a.s., České přístavy a.s.). 

Marie Brejchová 

Unie podnikových právníků ČR

Prezidentka, právník PRE, a.s.

Marie Brejchová je prezidentkou Unie podnikových právníků ČR. V čele Unie stojí už od roku 2007. Současně je dlouholetou podnikovou právničkou společnosti Pražská energetika, a.s. Externě vyučuje na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a spolupracuje s Ústavem práva a technologií MU. Je také členkou platformy Rozumné právo. 

Kamil Blažek 

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Předseda Legislativní rady MSP

Kamil Blažek je předsedou Legislativní rady malých a středních podniků. Kamil absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a práva studoval také na Právnické fakultě University v Regensburgu. Profesí je právník a advokát a intenzivně se rovněž věnuje investicím a strategickému poradenství. Specializuje se na obchodní právo, fúze a akvizice, nemovitosti, energetiku a infrastrukturu, zahraniční investice, výstavbu a životní prostředí. Je partnerem mezinárodní advokátní kanceláře Kinstellar v Praze s více než 25 lety zkušeností s právním poradenstvím. Od 1991 pracoval v První pražské komerční a právní kanceláři, pak v advokátní kanceláři Pelikánová, Voršilka, Zoufalý & partneři, od roku 2000 pak v globální právní firmě Linklaters a v roce 2008 spoluzaložil advokátní kancelář Kinstellar. Kamil pravidelně přednáší o aktuálních otázkách obchodního, nemovitostního a energetického práva, je spoluautorem komentáře k českému energetickému zákonu a publikoval řadu článků v oboru energetiky. Kamil je mj. předsedou Sdružení pro zahraniční investice – AFI, členem představenstva České advokátní komory. Mezi jeho zájmy patří mj. literatura, moderní umění, cestování, víno a rugby. Hovoří česky, anglicky, německy a rusky. 

Podporovatelé

Karel Šimka

Nejvyšší správní soud ČR

Soudce

Politolog a právník, je od roku 2004 soudcem Nejvyššího správního soudu (NSS). Působí mj. v rozšířeném a kompetenčním senátu NSS. Přednáší a publikuje zejména v oborech daní, správního soudnictví, správního řízení, správního trestání, svobodného přístupu k informacím či vztahu soukromého a veřejného práva.

Václav Nekvapil 

British Chamber of Commerce Czech Republic

Managing partner CEC Group

Od roku 2010 vede českou pobočku mezinárodní Public Affairs poradenské firmy CEC Group. Vystudoval politologii na FF UK a veřejnou správu a diplomacii na École Nationale d'Administration (ENA) ve Francii, dříve působil v Poslanecké sněmovně, na Úřadu vlády, v politickém marketingu a v neziskovém sektoru.

Ondřej Trubač 

Zástupce platformy Rozumné právo 

Advokát

Spoluzakladatel advokátní kanceláře Bříza & Trubač. Před založením Bříza & Trubač působil téměř 4 roky v největší české advokátní kanceláři a předtím v předních poradenských společnostech. Ve své praxi se věnuje zejména komplexní problematice daňového práva, především zastupování klientů ve sporech se správcem daně, ať už v daňovém řízení nebo ve správním a ústavním soudnictví. Dále se zaměřuje na trestní právo daňové, související problematiku účinné lítosti a trestní odpovědnost právnických osob. Poskytuje také poradenství obchodním společnostem v oblasti compliance. Pravidelně přednáší na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity a také přispívá do odborných publikací a dalších periodik, spolupořádá rovněž odborné konference (např. Trestní právo daňové). 

František Korbel 

Havel & Partners

Advokát

Advokát a vysokoškolský učitel na Právnické fakultě UK v Praze; člen Legislativní rady vlády; lektor Justiční akademie; zkušební komisař Ministerstva spravedlnosti pro justiční zkoušky; jako bývalý náměstek ministra spravedlnosti pro legislativu řídil projekt rekodifikace soukromého práva.

Peter Hrbik 

Česko-německá obchodní a průmyslová komora

Head of Legal Department 

Peter Hrbik absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě a následně působil v oblasti advokacie v Bratislavě. Od roku 2013 vede právní oddělení Česko-německé obchodní a průmyslové komory a zaměřuje se především na poradenství německým investorům při vstupu do ČR a problematiku přeshraničního vysílání zaměstnanců a poskytování služeb v rámci EU. Od roku 2019 působí také jako reprezentant přístavů Brémy a Bremerhaven v ČR. 

Julian Toth 

International Sustainable Finance Centre (ISFC)

Chief Operating Officer

Julian Toth je provozním ředitelem Mezinárodního centra pro udržitelné finance (ISFC), think tanku se sídlem v Praze, který se zaměřuje na výzkum, vzdělávání a budování kapacit v oblasti udržitelných financí. Julian také vede České fórum pro udržitelné investice (Czech SIF), asociaci sdružující udržitelné investory v Česku, včetně bank, správců aktiv, a fondů soukromého a rizikového kapitálu.

Jan Dupák

Transparency International – Česká republika, o.p.s.

Právnik

Jan Dupák vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po krátkém působení v advokacii se zaměřením na bankovnictví a nemovitosti se stal součástí týmu protikorupční organizace Transparency International, kde poskytuje právní podporu při prevenci korupčních rizik i řešení skutečného výskytu korupce.

Tomáš Babáček 

Advokát  

Tomáš Babáček je zakladatelem poradenské společnosti Verdian působící v oblasti udržitelnosti a transformací, se sídlem v Praze. Před založením Verdianu působil v nadnárodních poradenských společnostech PwC a Deloitte, kde také založil a 13 let vedl platformu pro zlepšování podnikatelské regulace v Česku Zákon roku. Věnuje se řešení komplexních regulatorních požadavků zejména v oblastech životního prostředí, hospodářské soutěže, státní podpory a rozvojových fondů EU. Veřejně přednáší a vyjadřuje se k tématům udržitelnosti a podnikatelské regulace. Vedle českého právního kurikula absolvoval postgraduální program v oboru evropského obchodního práva konsorcia evropských univerzit Pallas. 

Veronika Ježková

Organizace Pro bono aliance

Ředitelka 

V roce 2000 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého.  Advokátní zkoušky složila v r. 2007. Je specialistkou na problematiku pomoci obětem sexuálního a domácího násilí.  Aktivně spolupracuje s neziskovým sektorem, podílí se na změnách zákonů a publikuje v oblasti sexuálního a domácího násilí (např. Jen Ano je Ano. Právem proti násilí na ženách – bílá místa české legislativy, Nejste na to Sama). Je ředitelkou organizace Pro bono aliance.  V roce 2020 vyhrála Cenu lidských práv Alice Garrigue Masarykové.

Mediální partneři

Alžběta Vejvodová 

Právní rádce/Ekonom 

Zástupkyně šéfredaktora

Alžběta Vejvodová je ekonomickou novinářskou. Jejím posláním je propojovat svět byznysu a práva. Usiluje o posilování povědomí podnikatelů o platných zákonech, omezeních a příležitostech z nich vyplývajících pro byznys. Sleduje také legislativní proces a prostřednictvím svých článků usiluje o jeho kultivaci. Vystudovala mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické. S novinařinou začínala v České televizi. Nyní publikuje v týdeníku Ekonom a magazínu Právní rádce.

Miroslav Chochola 

EPRAVO.CZ

Předseda představenstva

Miroslav Chochola je předsedou představenstva ryze české společnosti EPRAVO.CZ, a.s., kterou spoluzaložil v roce 1999. Společnost je předním českým poskytovatelem online právní informatiky a leaderem na trhu online právnického vzdělávání, odborných konferencí a seminářů. Studoval na Právnické fakultě UK v Praze, Nottingham Trent University a Brno International Business School. 

Hana Rýdlová 

Bulletin advokacie/Advokátní deník 

Šéfredaktorka

JUDr. Hana Rýdlová vystudovala PF UK v Praze a své vzdělání prohloubila studiem na univerzitě v německém Pasově. V současné době působí jako šéfredaktorka spojených redakcí ČAK - tištěného stavovského časopisu Bulletin advokacie a odborně zpravodajského webu Advokátní deník. Je členkou Výboru pro vnější vztahy ČAK a organizačního týmu celojustiční soutěže Právník roku. 

Jan Januš 

Lawyers & Business

Šéfredaktor

Jan Januš je šéfredaktorem magazínů Lawyers & Business a Mladý svět ve vydavatelství A 11, věnuje se konzultační činnosti a je rovněž spolupracovníkem Českého rozhlasu Plus. Působil také ve vedení názorového webu Info.cz, kde založil a vedl právní sekci, stejně jako například Magazín I či moderoval podcast Jízda dějinami. V Lidových novinách řídil přílohu Právo a justice a ekonomický magazín Index LN. Byl rovněž šéfredaktorem časopisu Právní rádce vydavatelství Economia, kde rovněž působil jako hlavní právní analytik celého vydavatelství a psal rovněž pro týdeník Ekonom či Hospodářské noviny. Za sérii profilů kandidátů na soudce Ústavního soudu byl spolunominován na Novinářskou cenu. Je hlavním autorem knih Kurz právní sebeobrany a Tresty budoucnosti a také knižního rozhovoru s rektorem Univerzity Karlovy Tomášem Zimou Lékař zdravého rozumu.

Deloitte

Jiřina Procházková 

Deloitte Legal 

Partnerka a advokátka

Jiřina Procházková je ředitelkou a vedoucí oddělení daňových sporů v Deloitte Legal v Praze. Jiřina je specialistkou na správu daní, daňové právo a regulace státní podpory. Má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů při daňových kontrolách a v následných správních a soudních řízeních, zejména v oblasti podvodů na DPH, odpočtu daně na výzkum a vývoj, grantů a pobídek. 

Martina Jeklová 

Deloitte Legal 

Advokátka

Martina Jeklová je advokátkou v týmu Commercial v kanceláři Deloitte Legal. Zaměřuje se na obchodní právo, zejména otázky obchodních korporací, a právní poradenství pro privátní klienty a rodinné firmy. Na projektu Zákon roku se podílí již více než 10 let. 

Radka Maškova

Deloitte 

Ředitelka

Radka Mašková je ředitelkou v týmu nepřímých daní v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte Česká republika. Paní Mašková se specializuje na poradenské služby a zajišťování souladu s legislativními požadavky v oblasti daně z přidané hodnoty a správy daní. Má dlouholetou praxi s poskytováním služeb místním i nadnárodním klientům působícím na českém trhu. Paní Mašková je členkou Komory daňových poradců České republiky. Získala rozsáhlé zkušenosti při vedení řady projektů v oblasti nepřímých a přímých daní pro lokální i mezinárodní společnosti Hovoří plynně anglicky, česky, italsky a německy. 

Tereza Petrášová 

Deloitte

Senior Manažerka

Tereza Petrášová se zaměřuje na zdanění právnických osob, zejména s ohledem na mezinárodní aspekty daňového práva a na daňové dopady transakcí. V Deloitte Advisory s.r.o. působí od roku 2008. V rámci své činnosti se věnuje také přednášení a kratší publikační činnosti. Vystudovala filozofickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a veřejnou správu na ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Université de Rennes v Bretani. Je registrovaným daňovým poradcem a členem IFA. Mluví anglicky a francouzsky. 

Považujete tyto informace za užitečné?