Deloitte Financial Services

Financial Services

Den finansielle sektor er i forandring med stigende kapitalkrav og nye regler for compliance. Vores rådgivere er eksperter med indgående branche- og industrikendskab, der sætter dem i stand til at levere integrerede og skræddersyede løsninger, som styrker forretningen.

Indsigt

Kunderne bliver mindre og mindre loyale

”Vores største udfordring er at forblive relevante i forhold til kunder, kanaler og ny teknologi,” siger John Poulsen, direktør i Ekspres Bank.

Indsigt

Fokus er at udvikle forretningen med kunderne og at undgå unødvendig kompleksitet

Interview med Martin Kviesgaard, GrønlandsBANKEN.

Perspektiver

Målet er den digitale tegnebog

De fire store teleselskaber er gået sammen om at udvikle mobile betalinger gennem selskabet 4T Mobile Payment.

Indsigt

Lene Mortensen om fremtidens aktuarfunktion

Aktuarer skal ikke stoppe med at regne rigtigt, men…

Løsninger

Fremtidens pension

Fremtidens pension: Kom sikkert igennem en værdiskabende Liv-kerneudskiftning.

Løsninger

Kontrol af lønpolitik

Kontrol af lønpolitik. Har du styr på den årlige gennemgang?

Løsninger

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data

Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Løsninger

Whistleblowerordninger i den finansielle sektor

Alle finansielle virksomheder bør have en effektiv og uafhængig whistleblowerordning. Er din virksomhed forberedt på de nye krav?

Perspektiver

Tilsyn med kant og balance

Interview med Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finanstilsynet

Indsigt

Man skal være tro mod sin forretningsmodel

Med en klar, fælles strategi og vision kan de vitale områder i organisationen arbejde tæt sammen. ”Hvis instituttet skal udvikles positivt, skal synergieffekterne udnyttes optimalt,” siger Gert R. Jonassen, ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank.

Indsigt

Videointerview: Liselotte Milting, SEB Pension

Med et Actuarial Lab kommer man hele vejen rundt

Indsigt

Martin Teilmann Melchior om fremtidens aktuarfunktion

Fremtidens aktuarfunktion skal tydeliggøre aktuarens bidrag til værdiskabelse 

Indsigt

Nils Rømer om fremtidens aktuarfunktion

Vil der ske en ændring af aktuarens rolle?

Indsigt

Ole Hesselager om fremtidens aktuarfunktion

Fremtidens aktuarfunktion under Solvens II 

Spørgsmål?

Kontakt os her

Kontaktperson

Alan Saul

Partner

Kontaktperson

Kasper Bruhn Udam

Partner

Indsigt

Medarbejderudvikling og kundefokus – to sider af samme sag

Interview med John Christiansen, Lån og Spar Bank

Indsigt

Bankerne udfordres af nye spillere

Ændringerne stiller nye krav til kundefastholdelse, krydssalg og engagementsudvikling.

Indsigt

Digitale medier som svar på kundernes behov

Finanssektoren er i forandring. I efterdønningerne af finanskrisen bliver virksomhedernes håndtering af kundedialogen udfordret – og hjulpet på vej – af digitale medier.

Indsigt

Automatiseret kreditscoring

Nye muligheder for bankerne

Indsigt

Nye kapitalkrav til pengeinstitutter

Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Deloitte giver dig et samlet overblik.

Indsigt

Kernesystem­udskiftninger i pension

Deloitte har igennem årene opbygget omfattende praktisk erfaring med udskiftning af kernesystemer i den danske pensionssektor hos både overenskomstbaserede pensionskasser og kommercielle selskaber. Vi har været med hele vejen fra kravspecificering og leverandørvalg til implementering, konvertering og udrulning. Gennem forløbene er vi blevet opmærksomme på en række generelle udfordringer, der bør være i fokus under processen.