Kohtaaminen Luottamus Rohkeus Asiantuntijuus Mielenrauha

Yhteiskuntamme tarvitsee enemmän rohkeutta käsitellä avoimesti vaikeita asioita. Parempi on mahdollista.

Leean tarina

Väärinkäytösten ja muiden epäeettisten tilanteiden selvittämisen taustalla tapahtuu aina vaikeiden asioiden kohtaamisia. Olemme mukana tuomassa tilanteisiin selkeyttä, rauhaa ja faktapohjaa. Kun hyvin tehdyn selvityksen jälkeen yrityksellä on puhdas pinta käsitellä asioita, on myös helpompi rakentaa avointa ja kestävää yrityskulttuuria. 

Työhömme liittyy paljon datan käsittelyä, taloudellista analyysia ja viimeisimmän teknologian hyödyntämistä. Silti ihmisen tarina lukujen takana on aina merkityksellisin. Osa ammattitaitoamme on luoda tilanne, jossa epämiellyttävänkin asian edessä rakennetaan niin luottamuksellinen kohtaaminen, että ihminen rohkaistuu kertomaan avoimesti kokemuksistaan. 

Yhteiskuntamme tarvitsee ylipäätään enemmän rohkeutta puhua avoimesti ja käsitellä vakavia ja vaikeita asioita. Roolimme on vaikuttaa rohkean ja avoimen kulttuurin vahvistumiseen monella tasolla. Yritysten ja yksittäisten ihmisten kohtaaminen ja tukeminen kertautuvat koko yhteiskuntaan. Erilaisen osaamisen ja näkemyksen yhdistäminen asiakkaidemme kanssa on kaikkien kannalta onnekasta. Siten edistämme yhdessä tehokkaimmin tavoitteiden saavuttamista ja matkaa rohkeaan, avoimeen yrityskulttuuriin.  

Luotettuna asiantuntijana toimiminen on todella motivoivaa. Joskus asiat voivat tuntua asiakkaalle äärimmäisen vaikealta tarttua. Silloin me olemme tukena tuomassa selkeyttä ja jäsentämässä kokonaisuutta. Asiakkaan arvostuksen tuntee erityisesti vaikeissa tilanteissa. Yhteinen selvitystyön matka voi olla pitkä, mutta rauhallinen ote ja lupaus siitä, että asiat kyllä selviävät, vie jo hyvään alkuun.  

Haluatko jutella lisää?
Leea Uusi-Hautamaa | Forensic

Vaikeiden asioiden kohtaamisessa tarvitaan luottamusta. Ihmisen tarina lukujen takana on merkityksellisin.

Forensic - parempi on mahdollista