Asiakaslähtöisyys Vastuullisuus Vaikuttavuus Osallisuus Elämäntyö.

Miten varmistetaan hyvinvointiyhteiskunnan toimivuus? Parempi on mahdollista.

Minnin tarina

Avun tarpeen hetkellä palveluiden on oltava saatavilla. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja varmistamisesta puhutaan paljon yhteiskunta- ja organisaatiotasolla. ​


Sote-alan työntekijät ovat keskellä jatkuvaa toimintaympäristön mullistusta, joka luo entisestään paineita. Hoitotyöhön emme voi osallistua, mutta omalla työllämme mahdollistamme parhaat mahdolliset työkalut ja toimintamallit. Osaltamme vaikutamme siihen, että sote-alalla työskentelevien arki olisi hieman helpompaa ja sujuvampaa. ​

Tiedämme, että vaikutamme aidosti ihmisten elämään kehittämällä parempia, laadukkaampia ja vaikuttavampia palveluita. On äärimmäisen tärkeää varmistaa, että palvelut kohdistuvat niitä tarvitseville henkilöille, oikea-aikaisesti ja sopivinta palvelukanavaa pitkin. ​

Työmme keskiössä on erilaisten asiantuntijuuksien yhteen tuominen. Konsultteina meidän osaamisessa yhdistyy sote-sektorin ymmärrys, parhaat käytännöt asioiden kehittämisestä sekä monipuoliset kyvykkyydet tukea asiakkaitamme heidän selvitys-, uudistus- ja muutostarpeissaan. Asiantuntijoina kuuntelemme, näemme, osallistamme ja autamme löytämään toimivimmat ratkaisut. ​

Meidän tehtävämme on ymmärtää hoitotyön parissa työskentelevien arkea, mutta myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä ja tuottamista organisaatio- ja yhteiskuntatasolla. Vaikka työskentelemme sote-organisaatioiden ulkopuolelta, meidän tavoitteena on auttaa, tukea ja vaikuttaa siihen, että meidän kaikkien yhteiset sote-palvelut ovat tulevaisuudessa asiakaslähtöisiä, kustannusvaikuttavia ja tiedolla johdettuja.​

Hyvinvointiyhteiskunta. Sen toimivuutta me varmistamme yhdessä asiakkaidemme kanssa.​

Rakennamme tulevaisuuden hyvinvointi-
yhteiskuntaa yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Toimiva hyvinvointiyhteiskunta - parempi on mahdollista