ჩვენი ოფისები

საქართველოს ოფისი

თბილისი

ვაჟა-ფშაველას გამზ. 70, მე-16 სართული 0186

ტელეფონი :
+995 32 2244566

ფაქსი :
+995 32 2244569

ელექტრონული ფოსტა :
getbiinfo@deloitte.ge

იხილეთ რუკა