ჩვენი ოფისები

საქართველოს ოფისი

თბილისი

მერაბ ალექსიძის ქ. 12, მე-15 სართული 0171

ტელეფონი :
+995 32 2244566

ფაქსი :
+995 32 2244569

ელექტრონული ფოსტა :
getbiinfo@deloitte.ge

იხილეთ რუკა