იურიდიული

მულტინაციონალურ ორგანიზაციებს ჭირდებათ მრჩეველები, რომლებიც სხვადასხვა იურისდიქციაში დაეხმარებიან მათ ყოველდღიურ საქმიანობაში და კორპორაციულ ცხოვრებაში. დელოიტის იურიდიული სამსახური დაგეხმარებათ გლობალური სტრატეგიული ბიზნეს გადაწყვეტილებების მიღებაში და მისაღებ ფასად გაგიწევთ იურიდიულ კონსულტაციას.