იურიდიული

მულტინაციონალურ ორგანიზაციებს ჭირდებათ მრჩეველები, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნის იურისდიქციაში დაეხმარებიან მათ ყოველდღიურ საქმიანობაში და კორპორაციულ ცხოვრებაში. დელოიტ დსთ დაგეხმარებათ გლობალური სტრატეგიული ბიზნეს გადაწყვეტილებების მიღებაში და მისაღებ ფასად გაგიწევთ იურიდიულ კონსულტაციას.