თანამშრომლები

გიორგი თავართქილაძე

დირექტორი, საგადასახადო და იურიდიული დეპარტამენტი

გიორგი თავართქილაძე

გიორგი არის დელოიტის საქართველოს ოფისის საგადასახადო და იურიდიული დეპარტამენტის დირექტორი. მას მუშაობის 20 წლიანი გამოცდილება აქვს. იგი სპეციალიზირდება ფინანსური მომსახურეობის, ნავთობისა და გაზის, მშენებლობისა და უძრავი ქონების სექტორებში და კონსულტაციას ახორციელებს კორპორატიულ სამართლებრივ საკითხებზე, სატრანსფერო ფასდადების კანონმდებლობაზე, საერთაშორისო დაბეგვრაზე, ინვესტიციების დაგეგმვაზე, საგადასახადო ოპტიმიზაციაზე, საბაჟო რეგულაციებსა და არაპირდაპირ გადასახადებზე. უყვარს მოგზაურობა, კალათბურთი და ჭადრაკი.

გიორგი თავართქილაძე