თანამშრომლები

გიორგი თავართქილაძე

მმართველი პარტნიორი, დელოიტის საქართველოს ოფისი

გიორგი თავართქილაძე

გიორგი დელოიტის საქართველოს ოფისის მმართველი პარტნიორია. იგი, ასევე, ხელმძღვანელობს ფირმის საგადასახადო და იურიდიულ მიმართულებას. გიორგის მუშაობის 20 წლიანი გამოცდილება აქვს. იგი სპეციალიზირდება ფინანსური მომსახურეობის, ნავთობისა და გაზის, მშენებლობისა და უძრავი ქონების სექტორებში და კონსულტაციას ახორციელებს კორპორატიულ სამართლებრივ საკითხებზე, სატრანსფერო ფასდადების კანონმდებლობაზე, საერთაშორისო დაბეგვრაზე, ინვესტიციების დაგეგმვაზე, საგადასახადო ოპტიმიზაციაზე, საბაჟო რეგულაციებსა და არაპირდაპირ გადასახადებზე. უყვარს მოგზაურობა, კალათბურთი და ჭადრაკი.

გიორგი თავართქილაძე