ფინანსური კონსულტაცია

დღევანდელ რთულ საერთაშორისო ბაზარზე, მეტად მნიშვნელოვანია მიიღოთ რჩევები სპეციალისტებისგან, რომლებსაც შეგიძლიათ ენდოთ. ჩვენი ექსპერტთა ჯგუფი დაგეხმარებათ შერწყმასა და შესყიდვასთან, შეფასებასთან, ფინანსურ კვლევასთან, რესტრუქტურიზაციასა და კორპორატიულ მმართველობასთან დაკავშირებულ საკითხებში.