მომსახურება

კორპორატიული მმართველობა

ეფექტური კორპორატიული მართვა არის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი კომპანიის კონკურენტუნარიანობისა და საინვესტიციო მიზიდულობის გაზრდისათვის. დელოიტის დსთ-ს კორპორატიული მმართველობის ცენტრი მხარს უჭერს კორპორატიული მართველობის შესახებ განხილვებს საჯარო და კერძო სექტორში და არის ფასდაუდებელი რესურსი საუკეთესო პრაქტიკის თვალსაზრისით.

ჩვენ დაგეხმარებით კორპორატიული მმართველობის ეფექტური სისტემის დანერგვაში საქართველოსა და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისად. ჩვენი საკუთარი შიდა კონტროლის მექანიზმი უზრუნველყოფს აქციონერების უფლებების მყარ დაცვას და თქვენი ბიზნესის მზადყოფნას კაპიტალის ბაზრებზე წვდომისთვის.

ჩვენი კორპორატიული მართველობის მომსახურება მოიცავს:

  • კორპორატიული მართველობის გლობალური შეფასება
  • დირექტორთა საბჭოს შეფასება
  • დირექტორთა საბჭოს პასუხისმგებლობებისა და როლების ჩამოყალიბება
  • ინფორმაციის წარდგენა და გამჭვირვალობა 
  • IPO-თვის მზადყოფნის შეფასება
  • კორპორატიული მდივნის ფუნქციის დანერგვა
  • შიდა კორპორატიული დოკუმენტების შემუშავება