ენერგეტიკა, რესურსები და სამრეწველო სექტორი

დელოიტის გლობალური ენერგეტიკის, რესურსებისა და სამრეწველო სექტორის სპეციალისტები უზრუნველყოფენ სრულ, ინტეგრირებულ გადაწყვეტილებებს ნავთობის, გაზისა და ქიმიური მრეწველობის, ელექტროენერგიის, სამთო მრეწველობისა და მეტალურგიის და სამრეწველო პროდუქციის ყველა სეგმენტში.