სტატია

ნახშირბადისგან თავისუფალი ეკონომიკა

მთავარი გამოწვევა 2030 წლისთვის

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?