სტატია

რენესანსის გამოწვევა

ნავთობისა და გაზის სექტორში ინვესტიციების უპრეცედენტო ტალღის მართვა

ჩრდილოეთ ამერიკის ენერგეტიკული ბაზრის პოტენციალის რეალიზება დიდ ინვესტიციებსა და კარგ მენეჯმენტს მოითხოვს. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ნავთობისა და გაზის ინფრასტრუქტურის აქტიური განვითარების, ენერგოპროდუქტების მოპოვებისა და კვალიფიციური კადრის მოძიების კონკურენციის პირობებში.

ნავთობისა და გაზის ინდუსტრიაში ინვესტიციების უპრეცედენტო ზრდა შეინიშნება, რაც დარგის აღორძინების საფუძველს წარმოადგენს.

  • როგორ უმკლავდებიან კომპანიები დიდი რაოდენობით ფართომასშტაბიან პროექტებს ჩრდილოეთ ამერიკასა და მსოფლიოს სხვა რეგიონებში?
  • როგორ იყენებენ კომპანიები ანალიტიკურ მონაცემებს იმ რისკების ადრეულ ეტაპზე გამოსავლენად, რომელთაც შესაძლოა უარყოფითი ზეგავლენა იქონიონ პროექტის განხორციელებაზე?
  • რა სტრატეგიები უნდა იქნას გამოყენებული კადრების მოზიდვის, შენარჩუნებისა და განვითარების მიზნით, რომლებიც საჭიროა ფართომასშტაბიანი კაპიტალური პროექტების განსახორციელებლად.

ანგარიშში განხილულია ნავთობისა და გაზის მრეწველობის წინაშე მდგარი განსხვავებული სახეობისა და მასშტაბის გამოწვევები. 

რენესანსის გამოწვევა
იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?