სტატია

ფინანსური რესტრუქტურიზაციის მომსახურებები

რით შეუძლია დელოიტს დაგეხმაროთ

COVID-19-ის პანდემიამ მნიშვნელოვნად შეცვალა გლობალური ეკონომიკური ხედვა და აიძულა კომპანიები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით სწრაფად იმოქმედონ მზარდი გამოწვევების საპასუხოდ.

ბანკებთან და ფინანსურ ინსტიტუტებთან მუშაობის დიდი გამოცდილების გათვალისწინებით, Deloitte სთავაზობს კომპანიებს ფინანსური რესტრუქტურიზაციის სერვისებს, რათა გაუმკლავდნენ ლიკვიდობის მენეჯმენტთან დაკავშირებული საკითხებს, სესხების რესტრუქტურიზაციას, აქტივების გადაფასებას და ა.შ.

ჩამოტვირთეთ დოკუმენტი ინგლისურ ენაზე
იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?