თანამშრომლები

გიორგი ხუროძე

იურიდიული სამსახურის უფროსი

გიორგი ხუროძე

გიორგი დელოიტის იურიდიული მომსახურების მიმართულებას ხელმძღვანელობს საქართველოში. მას 8 წელზე მეტი პროფესიული გამოცდილება აქვს. იგი კლიენტებს კონსულტაციას უწევს ძირითად კორპორაციულ საკითხებში, ქართულ და უცხოურ კომპანიებს საერთაშორისო ტრანზაქციების სტრუქტურირებაში, ხელშეკრულებათა პროექტის მომზადებაში, კოლიზიური სამართლის, კომერციული არბიტრაჟის, ლიცენზიების, ნავთობისა და გაზის საკითხებში. 

გიორგი ხუროძე