სტატია

დელოიტის საგადასახადო და იურიდიული გზამკვლევი

დელოიტის საგადასახადო და იურიდიული დეპარტამენტის გუნდმა მოამზადა საგადასახადო და იურიდიული გზამკვლევი, რომელიც მიზნად ისახავს მიაწოდოს მკითხველს ზოგადი ინფორმაცია საქართველოში არსებული საკანონმდებლო ჩარჩოს შესახებ.
გზამკვლევები განთავსდება აწარმოე საქართველოს და სს საპარტნიორო ფონდის ოფისებში და ხელმისაწვდომი იქნება ინვესტორებისთვის, რომლებიც გეგმავენ ბიზნესის დაწყებას ან გაფართოებას საქართველოში.

ჩამოტვირთეთ დოკუმენტი
იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?