ტექნოლოგიები, მედია და ტელეკომუნიკაცია

დელოიტის ტექნოლოგიების, მედიისა და ტელეკომუნიკაციის ინდუსტრიული ჯგუფი აერთიანებს მსოფლიოს უდიდეს ინდუსტრიულ ექსპერტებს შესაბამისი პროფესიული უნარ-ჩვევებით, რათა დახმარება აღმოუჩინონ ნებისმიერი ზომისა და სპეციფიკის კომპანიას ტექნოლოგიურ სამყაროში განვითარების კუთხით.