სიახლეები

დელოიტი დასახელდა გლობალურ ლიდერად ბიზნეს ანალიტიკური მომსახურებების გაწევის დარგში

პრეს რელიზი

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?