სტატია

დელოიტი დასახელდა გლობალურ ლიდერად ERP განხორციელების მომსახურებებში IDC MarketScape-ის მიერ

სრული ინფორმაცია იხილეთ ინგლისურ ენაზე. 

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?