პროგნოზები

დელოიტის ანგარიში მიმოიხილავს სამ ძირითად სტრატეგიულ რისკს, რომლის წინაშე აღმოჩნდებიან ბიზნესები მომდევნო 3 წლის განმავლობაში

პრესს რელიზი

ბიზნესებმა განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციონ არსებული ინსტრუმენტებისა და ტექნოლოგიების ეფექტურად გამოყენებას სტრატეგიული რისკების მონიტორინგის მიზნით.

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?