სიახლეები

კენედიმ დაასახელა დელოიტი გლობალურ ლიდერად ადამიანური რესურსების ტრანსფორმაციის კონსალტინგში

პრესს რელიზი

კენედიმ დაასახელა დელოიტი გლობალურ ლიდერად ადამიანური რესურსების ტრანსფორმირების კონსალტინგში თავის უახლეს ანგარიშში სახელწოდებით "ადამიანური რესურსების ტრანსფორმაციის საკონსულტაციო ბაზარი".

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?