Millennial Survey 2015

სტატია

2015 წლის ათასწლეულის კვლევა

რას ფიქრობენ მომავლის ლიდერები

დელოიტის მეოთხე ყოველწლიურმა ათასწლეულის კვლევამ გამოავლინა თუ რას ფიქრობენ მომავლის ლიდერები დღევანდელ ბიზნესზე. კვლევის შედეგების მიხედვით 21-ე საუკუნეში ბიზნესი ფოკუსირებული უნდა იყოს არა მხოლოდ პროდუქტებსა და მოგებაზე, არამედ ხალხზე და მიზნებზე.

Executive summary

Millennials, in general, express little loyalty to their current employers and many are planning near-term exits, according to Deloitte Touche Tohmatsu Limited’s fifth annual Millennial Survey. This remarkable absence of allegiance represents a serious challenge to any business employing a large number of Millennials, especially those in markets—like the United States—where Millennials now represent the largest segment of the workforce. However, because most young professionals choose organizations that share their personal values, it’s not too late for employers to overcome this “loyalty challenge.” Deloitte surveyed nearly 7,700 Millennials from 29 countries during September and October 2015 to learn more about Millennials’ values and ambitions, drivers of job satisfaction, and their increasing representation in senior management teams.

Millennials have one foot out the door

Forty-four percent of Millennials say, if given the choice, they would like to leave their current employers in the next two years. A perceived lack of leadership-skill development and feelings of being overlooked are compounded by larger issues around work/life balance, the desire for flexibility, and a conflict of values.

Share the side image here.

Click on the image to view an enlarged version

Millennials’ values do not change as they progress professionally

Millennials appear to be steered by strong values at all stages of their careers; it’s apparent in the employers they choose, the assignments they’re willing to accept, and the decisions they make as they take on more senior-level roles.

Share the side image here.

Click on the image to view an enlarged version

Millennials want business to shift its purpose

While they continue to express a positive view of business’ role in society and have softened their negative perceptions of business’ motivation and ethics compared to prior surveys, Millennials still want businesses to focus more on people (employees, customers, and society), products, and purpose—and less on profits.

Share the side image here.

Click on the image to view an enlarged version

It’s not too late to earn Millennials’ loyalty

Millennials seek employers with similar values; seven in 10 believe their personal values are shared by the organizations for which they work. This is the potential “silver lining” for organizations aiming to retain these young professionals.

Share the side image here.

Click on the image to view an enlarged version

Archive:

2015

2014

2013

დელოიტის მეოთხე ყოველწლიური ათასწლეულის კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ ბიზნესს, განსაკუთრებით განვითარებულ ბაზრებზე, დასჭირდება მნიშვნელოვანი ცვლილებების განხორციელება სამუშაო ძალის მოზიდვისა და შენარჩუნებისთვის მომავალში.

დელოიტმა გამოკითხა 7800 მომავლის ლიდერი 29 ქვეყნიდან ეფექტური ლიდერობისა და ბიზნესის ფუნქციონირებისა და საზოგადოებაზე ზეგავლენის თემაზე.

  • მათი უმრავლესობა (75%) მიიჩნევს, რომ ბიზნესი ფოკუსირებულია უფრო მეტად მათ პირად დღის წესრიგზე, ვიდრე საზოგადოების გაუმჯობესების მხარდაჭერაზე;
  • მხოლოდ 28% მიიჩნევს, რომ მათი ორგანიზაციები სრულად იყენებენ არსებულ შესაძლებლობებს;
  • ნახევარზე მეტი (53%) მიისწრაფის გახდეს ლიდერი, ან აღმასრულებელი მათ ორგანიზაციაში განვითარებად და განვითარებულ ბაზრებს შორის არსებული ხარვეზის ფონზე;
  • განვითარებად ბაზრებზე მოღვაწე ლიდერების 65%-ს სურს აღნიშნული მიზნის მიღწევა, ხოლო განვითარებულ ბაზრებზე ლიდერების 38%-ს. ეს მაჩვენებელი მაღალი იყო ასევე მამაკაცთა შორის;
  • გარდა ამისა, კვლევამ გამოავლინა, რომ მსხვილ ბიზნესებს უფრო ნაკლები მისწრაფება აქვთ ათასწლოვანებისადმი განვითარებულ ბაზრებზე (35%), ვიდრე განვითარებად ბაზრებზე (51%);
  • განვითარებული ბაზრების ლიდერები (11%) ასევე ნაკლებად მიისწრაფიან დაიწყონ საკუთარი ბიზნესი, ვიდრე განვითარებადი ბაზრების ლიდერები (22%).

მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ გრაფიკული გამოსახულება და წაიკითხეთ პრეს-რელიზი.  

ხარვეზების გათვალისწინება: 2015 წლის დელოიტის ათასწლეულის კვლევა

გაითვალისწინეთ ხარვეზები - გრაფიკული გამოსახულება

დელოიტის ყოველწლიური კვლევის თანახმად, ბიზნესმა უნდა შეცვალოს მიზნები, რათა მოიზიდოს მომავლის ლიდერები. შემოუერთდით დისკუსიას თემაზე, თუ როგორ შეუძლია ბიზნესს დადებითი სოციალური ზეგავლენის მოხდენა.

ზეგავლენა, რომელიც მნიშვნელოვანია

 

იყო თუ არა ინფორმაცია სასარგებლო?